Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă (comentariu literar)

Pasiunea lui Ion Creangă (1839-1889) pentru literatura populară a făcut posibilă scrierea unor basme în care autenticitatea folclorică se îmbină în mod miraculos cu plăsmuirea artistică a realităţii, fantasticul fiind umanizat şi puternic individualizat Povestea lui Harap-Alb se încadrează în genul epic, iar ca specie literară este un basm cult, deoarece are un autor identificat, pe Ion Creangă. Opera a apărut în revista „Convorbiri literare”, la 1 august 1877, apoi în acelaşi an a fost publicat de Eminescu în ziarul „Timpul”. Împletirea elementelor realiste cu cele fabuloase creează fantasticul, ca specific ancestral (străvechi) al basmelor, însă, în această creaţie narativă, Creangă îmbină supranaturalul popular cu evocarea realistă a satului moldovenesc de unde reiese şi originalitatea unică a acestei creaţii.

Povestea lui Harap-Alb poate fi şi un bildungsroman (roman care ilustrează procesul de formare a personalităţii eroului şi dobândirea experienţei de viaţă), întrucât fiul craiului evoluează de la adolescentul naiv, cu încredere excesivă în propriile calităţi la tânărul chibzuit şi destoinic, maturizat prin depăşirea tuturor piedicilor ivite” în cale şi neapărat necesare dobândirii experienţei de viaţă. Semnificaţia titlului „Harap-Alb” reiese din scena în care Spânul îl păcăleşte pe fiul craiului să intre în fântână: „Fiul craiului, boboc în felul său la trebi de aieste, se potriveşte Spânului şi se bagă în fântână, fără să-l trăsnească prin minte ce i se poate întâmpla”. Naiv, lipsit de experienţă şi excesiv de credul, fiul craiului îşi schimbă statutul din nepot al împăratului Verde în acela de slugă a Spânului: „D-acum înainte să ştii că te cheamă Harap-Alb, aista ţi-i numele, şi altul nu.” Numele lui are sensul de „rob alb”, deoarece „harap” înseamnă „negru, rob”.

Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă (comentariu literar, rezumat literar) - crispedia.ro

Devenit sluga Spânului, îşi asumă şi numele de Harap-Alb, dovedind în acelaşi timp loialitate şi credinţă faţă de stăpânul său, întrucât jurase pe paloş. El devine robul-ţigan (până la jumătatea secolului al XIX-lea în Moldova şi Ţara Românească ţiganii, erau robi), deşi era alb, ajungând în cea mai umilă ipostază umană. Statutul de rob pe care-l are flăcăul alb îl nedumereşte pe unchiul său, împăratul Verde, precum ţi pe fetele acestuia, care simt pentru el o simpatie spontană. Totuşi, fiul craiului nu încalcă jurământul făcut Spânului, îşi respectă cuvântul dat, rod al unei solide educaţii căpătate în copilărie, de a fi integru şi demn, capabil saşi asume vinovăţia, cu toate urmările ce decurg din faptul că încălcase sfatul tatălui.

Construcţia şi momentele subiectului

Subiectul este simplu, specific basmelor populare, cu eroi şi motive populare, iar ca modalitate narativă, incipitul este reprezentat de formula iniţială tipică oricărui basm: „Amu cică era odată într-o ţară”. Povestea lui Harap-Alb este însă un basm cult, deoarece are autor cunoscut, Ion Creangă, perspectiva narativă fiind aceea de narator omniscient. Naraţiunea la persoana a III-a îmbină supranaturalul cu planul real, armonizând eroii fabuloşi cu personajele ţărăneşti din Humuleştiul natal al autorului. Acţiunea are la bază conflictul dintre forţele binelui şi ale răului, dintre adevăr şi minciună, iar deznodământul constă totdeauna în triumful valorilor pozitive asupra celor negative.

Expoziţiunea creează fabulosul, prin plasarea acţiunii într-un ţinut îndepărtat, peste mări şi ţări, la capătul lumii, în timp mitic. Aşadar, relaţiile temporale şi spaţiale se definesc prin evocarea timpului fabulos cronologic şi a spaţiului imaginar nesfârşit. „Amu cică era odată într-o ţară” un crai care avea trei feciori şi un singur frate mai mare, care era împărat într-o ţară mai îndepărtată”, pe nume Verde împărat. Cei doi fraţi nu se văzuseră de multă vreme, iar verii nu se cunoscuseră între ei, pentru că împărăţia fratelui mai mare era „tocmai la o marginea pământului”, iar fratele mai mic trăia „la altă margine”. În acest cadru spaţio-temporal mitic se derulează - într-o înlănţuire cronologică - întâmplările realiste şi fabuloase în care sunt implicate personajele basmului.

Verde împărat îi cere fratelui său, craiul, să-i trimită „grabnic pe cel mai vrednic” şi viteaz dintre fiii săi, ca să-i urmeze la tron, întrucât. el avea numai fete. Ca să-i pună la încercare, pentru a vedea care dintre feciori „se simte destoinic a împăraţi peste o ţară aşa de mare şi bogată ca aceea”, craiul se îmbracă într-o piele de urs şi se ascunde sub un pod. Cei doi fii mai mari se sperie de urs şi se întorc ruşinaţi la curtea craiului, care este dezamăgit de neputinţa lor şi rosteşte moralizator: „nici tu nu eşti de împărat, nici împărăţia pentru tine”, ceea ce evidenţiază elementele realiste ale basmului.

Mezinul, impresionat de amărăciunea tatălui, se duce în grădină „să plângă în inima sa”. Deodată, „o babă gârbovă de bătrâneţe” îi cere de pomană şi, după ce fiul craiului o miluieşte cu un ban, îl sfătuieşte să ceară tatălui său „calul, armele şi hainele cu care a fost el mire”, deşi hainele sunt „vechi şi ponosite”, iar „armele ruginite” şi să pună o tavă cu jăratic în mijlocul hergheliei ca să aleagă acel cal care va veni „la jăratic să mănânce”. Urmând întocmai sfaturile babei, (călăuzirea flăcăului către preţuirea şi respectarea tradiţiilor strămoşeşti, specifice oricărui basm), voinicul pleacă la drum, luând carte din partea tatălui şi, prin dreptul podului, „numai iaca îi iesă şi lui ursul înainte”. Trece cu bine de această primă probat primeşte binecuvântarea părintelui său şi pielea de urs în dar, apoi sfatul ca în călătoria lui să se ferească „de omul roş, iară mai ales de cel spân”, să nu cumva să aibă de-a face cu ei. Ca trăsături ale basmului, sunt prezente aici formule iniţiale tipice şi cifra magică trei, care face posibilă depăşirea primei probe de către eroul principal.

Podul este simbolul trecerii de la adolescenţă spre maturitate, de la o etapă existenţială la alta, traversarea fiind posibilă într-un singur sens, fără putinţă de întoarcere. Preţuirea valorilor morale străvechi este reliefată de hainele, armele şi calul cu care craiul fusese mire, semnificând faptul că eroul moşteneşte experienţa tatălui.

Intriga se defineşte, mai ales, în planul real al întâmplărilor. Fiul craiului şi calul pleacă la drum, basmul continuând cu formule mediane tipice, „şi merg ei o zi, şi merg două, şi merg patruzeci şi nouă” până când întâlnesc în codru „un om spân” care se oferă drept „slugă la drum”. Voinicul îl refuză de două ori, dar a treia oară spânul îi iese în cale „îmbrăcat altfel şi călare pe un cal frumos” tocmai când fiul craiului se rătăcise prin codrii întunecoşi. Se poate identifica aici motivul labirintului, încrucişarea încurcată a cărărilor presupune capabilitatea drumeţului de a găsi calea cea bună, ieşirea la lumină. Deprins să urmeze sfatul părintelui său, acela de a nu se însoţi cu omul spân, dar pentru că îi mai ieşiseră în cale încă doi, el se gândeşte că „aiasta-i ţara spânilor” şi-l angajează drept călăuză. În această secvenţă narativă este inclusă o pauză descriptivă, care întrerupe povestirea şi descrie codrii deşi şi întunecoşi, ce conturează un peisaj de basm.

Ajuns la o fântână care „nu avea nici roată, nici cumpănă, ci numai o Scară de coborât până la apă”, Spânul intră înăuntru, umple plosca, apoi îl îndeamnă pe fiul craiului să coboare şi el ca să se răcorească. Tânărul îl ascultă pe Spân, dar acesta trânteşte capacul peste gura fântânii şi-l ameninţă că dacă nu-i povesteşte totul despre el, „cine eşti, de unde vii, şi încotro te duci”, acolo îi vor putrezi oasele. Sub ameninţarea morţii, feciorul de crai jură „pe ascuţişul paloşului” că va fi sluga supusă a Spânului, care se va da drept nepotul împăratului şi că va păstra taina „până când va muri şi iar va învia”, anticipând astfel finalul basmului. Spânul îi dă numele de Harap-Alb, care-l va sluji cu credinţă, respectându-şi jurământul făcut. Motivul fântânii situate în interiorul labirintului simbolizează taina naşterii/renaşterii protagonistului care capătă o nouă identitate: înăuntrul puţului a intrat feciorul de crai şi a ieşit sluga Spânului, pe nume Harap-Alb.

Desfăşurarea acţiunii

Desfăşurarea acţiunii începe odată cu sosirea celor doi eroi la palatul împăratului Verde, unde Spânul se dă drept nepotul său şi, înfumurat peste măsură, îl trimite pe Harap-Alb să stea la grajduri, să aibă grijă de cal, că altfel va fi „vai de pielea ta”, dându-i şi o palmă - ca să ţii minte ce ţi-am spus”-, că altfel „prinde mămăliga coajă”. De remarcat este aici elipsa narativă, adică trecerea sub tăcere a secvenţei călătoriei făcute de erou ca slugă a Spânului până la împărăţia unchiului său, naratorul sugerând numai că aceasta s-a efectuat.

Această secvenţă narativă (şederea la curtea împăratului Verde) este structurată în mai multe episoade înlănţuite, care, ca în orice basm, se constituie în tot atâtea probe fabuloase la care este supus protagonistul. Într-o zi, având la masă „nişte salăţi foarte minunate”, care se obţineau cu multă greutate, Spânul îi porunceşte slugii să-i aducă acele bunătăţi din grădina ursului. Calul fabulos îl duce în zbor pe Harap-Alb la Sfânta Duminică, iar aceasta îl ajută să-şi îndeplinească misiunea şi să treacă proba.

Următorul episod are loc după alte câteva zile, când împăratul îi arată Spânului nişte pietre preţioase foarte frumoase, iar acesta îşi trimite sluga să-i aducă „pielea cerbului cu cap cu tot, aşa bătute cu pietre scumpe, cum se găsesc”. Din nou Sfânta Duminică îl ajută pe Harap-Alb să ia pielea şi capul cerbului pe care se aflau nestematele şi să le ducă Spânului, eroul frecând cu bine şi această probă fabuloasă. Prin urmare, ca în orice basm, eroul principal are ca ajutoare (personaje năzdrăvane care-l sprijină necondiţionat) pe cei mai buni prieteni, calul fabulos şi de Sfânta Duminică De altfel, aceşti doi eroi pot avea şi rol de mistagog (care îndrumă neofitul, maestru spiritual), aşa cum interpretează linii exegeţi literari.

După un timp, împăratul dă un ospăţ foarte mare în cinstea nepotului său, la care invită împăraţi, crai, voievozi „şi alte feţe Cinstite”. În timpul petrecerii, incitat de poveştile bizare despre fata împăratului Roş, Spânul îi porunceşte lui Harap-Alb să i-o aducă degrabă pe această tânără, că altfel „te-ai dus de pe faţa pământului”. Harap-Alb, gândindu-se la sfatul pe care i-l dăduse tatăl său, acela de a se feri de omul spân şi de omul roş, este înspăimântat, plângându-se calului: „parcă dracul vrăjeşte, de n-apuc bine a scăpa din una şi dau peste alta”, apoi pornesc împreună către Roşu împărat.

Secvenţa narativă a călătoriei

Secvenţa narativă a călătoriei, combinând realul cu fabulosul, este alcătuită din mai multe episoade, în care se manifestă altă trăsătură specifică basmului şi anume aceea a prezenţei donatorilor. Acestea sunt fiinţe de basm, pe care protagonistul le întâlneşte întâmplător în cale şi care-i dau un obiect, o unealtă cu efect miraculos, care-l ajută în depăşirea probelor sau chiar îi salvează viaţa.

Pe un pod, Harap-Alb întâlneşte o nuntă de furnici şi trece prin apă ca să nu curme „viaţa atâtor gâzuliţe nevinovate”. Regina furnicilor îi dă voinicului o aripioară, ca atunci când va crede că are nevoie de ea să dea foc aripii. După un timp, călătorii văd un roi de albine care se învârteau bezmetice, neavând pe ce să se aşeze. Atunci, Harap-Alb îşi scoate pălăria, o aşează pe pământ cu gura în sus, iar albinele se îngrămădesc acolo. Voinicul ciopleşte un buştean şi le face adăpost, după care crăiasa albinelor îi dă o aripă, ca, în caz de nevoie, Harap-Alb să-i dea foc şi ea va veni în ajutor. Acest al doilea pod marchează trecerea spre o nouă etapă a existenţei şi anume cunoaşterea sentimentului de iubire, experienţă ce se acumulează prin rezolvarea conflictului cu omul roş şi depăşirea probelor impuse de el. Regina furnicilor şi crăiasa albinelor sunt, aşadar, personaje donatori.

Ca în orice basm, acţiunea continuă cu formule mediane - „Mai merge el cât merge”- şi Harap-Alb întâlneşte, pe rând, cinci personaje fabuloase, descrise detaliat de narator: Gerilă, Flămânzilă, Setilă, Ochilă şi Păsări-Lăţi-Lungilă. Călătoria alături de cei cinci oameni ciudaţi este plină de peripeţii, că „pe unde treceau, pârjol făceau”. Harap-Alb le este tovarăş „şi la pagubă şi la câştig” şi se poartă prietenos cu fiecare, întrucât simţea că va avea nevoie de ei la curtea împăratului Roş, „un om pâclişit (negru la suflet) şi răutăcios la culme”. De aceea, flăcăul consideră că „la unul fără suflet”, cum era împăratul, era nevoie de „unul fără de lege”, sperând că, „din cinci nespălaţi” câţi erau, veni „vreunul de hac”, conform proverbului: „Lumea asta e pe dos, / Toate merg cu capu-n jos / Puţini suie, mulţi coboară, / Unul macină la moară.”

Într-un târziu, ajung cu toţii la împărăţie - secvenţa narativă de la curtea împăratului Roş fiind introdusă de formula mediană „Dumnezeu să ne ţie, că cuvântul din poveste, înainte mult mai este” -, unde împăratul Roş îi supune la probe fabuloase şi foarte periculoase, care se constituie în episoade. Mai întâi, îi cazează într-o casă de aramă, căreia i se dă foc pe dedesubt, dar Gerilă suflă de trei ori, „cu buzişoarele sale cele iscusite” şi casa rămâne „nici fierbinte, nici rece”, tocmai bună de dormit într-însa. Următoarea probă este un ospăţ cu foarte multe bucate şi băutură, pe care Flămânzilă şi Setilă le fac să dispară într-o clipă, apoi încep să strige în gura mare, unul că „moare de foame” şi celălalt „că crapă de sete”, spre disperarea împăratului, care nu-şi putea crede ochilor.

Cerând încă o dată fata, Harap-Alb este supus unei alte probe. El primeşte zece baniţe de „sămânţă de mac, amestecată cu una de năsip mărunţel” şi porunca de a alege până dimineaţă macul de nisip. Atunci Harap-Alb îşi aminteşte de regina furnicilor, dă foc aripioarei şi într-o clipă o droaie de furnici, „câtă frunză şi iarbă” au ales „năsipul de o parte şi macul de artă parte”, fiind şi aceasta o scenă fabuloasă specifică basmelor. Împăratul refuză din nou să le dea fata şi-i supune altei probe, anume să o păzească toată noaptea, iar „dacă mâine dimineaţă s-ar afla tot acolo, atunci poate să ţi-o dau”, altfel „v-aţi dus pe copcă”. Cei şase prieteni s-au aşezat de pază, rânduiţi de la uşa iatacului până la poarta împărăţiei, dar fata împăratului, având puteri supranaturale, se preface într-o păsărică şi „zboară nevăzută prin cinci străji”. Ochilă şi Păsărilă se ţin după ea şi abia izbutesc s-o prindă şi s-o aducă înapoi, în odaia sa.

Plin de ciudă, împăratul le spune că el mai are o fiică adoptată, care seamănă perfect cu fata pe care o peţea voinicul. Dacă Harap-Alb va depăşi această probă şi le va deosebi, „ferice de tine va fi”, dar dacă nu va reuşi, vor pleca imediat de la curtea împărătească, deoarece „nu vă mai pot suferi”. Harap-Alb dă foc aripioarei de albină, care-l ajută să o identifice pe fata împăratului. Trecând şi această probă cu bine, Harap-Alb cere fata, iar împăratul, „ovilit (ofilit) şi sarbăd (palid) de supărare şi ruşine”, îi urează să fie vrednic s-o stăpânească, pentru că i-o dă din toată inima.

Fata vrea şi ea să-l supună la o probă fabuloasă. Trimite calul lui Harap-Alb împreună cu turturica ei să aducă „trei smicele (nuiele, crenguţe) de măr dulce şi apă vie şi apă moartă” dintr-un loc numai de ea ştiut, acolo „unde se bat munţii în capete”. Calul se întoarce primul şi fata împăratului Roş porneşte cu ei la drum spre palatul împăratului Verde,- călăuziţi de formula mediană specifică basmului: „Dumnezeu să ne ţie, că cuvântul din poveste, înainte mult mai este”. Lui Harap-Alb i se tulbură minţile privind fata care era tânără, frumoasă „şi plină de vină-ncoace” şi nu ar vrea s-o ducă Spânului, „fiind nebun de dragostea ei”.

Punctul culminant

Între timp, turturica ajunsese cu vestea la împăratul Verde şi acesta se apucase să facă pregătiri pentru primirea fetei împăratului Roş. Văzând cât este de frumoasă fata, Spânul se repede să o ia în braţe, dar ea îl îmbrânceşte şi-i spune că a venit acolo pentru Harap-Alb, căci „el este adevăratul nepot al împăratului Verde”. Turbat de furie că a fost dat în vileag, Spânul se repede la Harap-Alb „şi-i zboară capul dintr-o singură lovitură de paloş”, strigând că aşa trebuie să păţească cel ce-şi încalcă jurământul. Atunci, calul lui Harap-Alb se repede la Spân, îl înşfacă de cap, „zboară cu dânsul în înaltul ceriului” de unde îi dă drumul şi acesta se face „praf şi pulbere”.

Fata împăratului Roş, ca personaj fabulos, are puteri supranaturale şi-l poate reînvia, prin leacuri miraculoase, pe Harap-Alb. Ea pune capul lui Harap-Alb la loc şi, prin ritualuri străvechi cu „cele trei smicele de măr dulce” şi cu apa moartă, îi lipeşte capul de corp. Harap-Alb se trezeşte ca dintr-un somn adânc, fata îl sărută cu drag, apoi îngenunchează amândoi în faţa împăratului Verde ca să primească binecuvântarea, jurându-şi credinţă unul altuia.

Deznodământul basmului

Deznodământul basmului constă totdeauna în triumful valorilor pozitive asupra celor negative, victoria adevărului asupra imposturii, aşa că nunta începe „ş-apoi dă, Doamne, bine!”. S-a strâns lumea să privească, ba chiar „soarele şi luna din ceriu râdea”. Au fost poftiţi la nunta împărătească, pe lângă crăiasa furnicilor, crăiasă albinelor şi crăiasa zânelor, crai şi împăraţi, oameni importanţi „Ş-un păcat de povestariu (povestitor) / Fără bani în buzunariu”. S-au bucurat şi au petrecut cu toţii: „Veselie mare între toţi era, / Chiar şi sărăcimea ospăta şi bea!”.

Finalul este fericit şi deschis, deoarece veselia a ţinut „ani întregi şi acum mai ţine încă”. Compoziţional, basmul conţine formule specifice finale, prezente şi în creaţia lui Creangă. Ca la orice nuntă împărătească din basme, veselia a ţinut ani întregi, „şi acum mai ţine încă. Cine se duce acolo bea şi mănâncă. Iar pe la noi, cine are bani bea şi mănâncă, iară cine nu, se uită şi rabdă”.

Antiteza dintre protagonist şi antagonist

Antiteza dintre protagonist şi antagonist evidenţiază indirect, pe parcursul întregului basm, trăsăturile pozitive ale lui Harap-Alb, aflate într-o contradicţie vădită cu cele negative ale Spânului. Distincţia, blândeţea şi atitudinea cuviincioasă caracteristice fiului de crai se opun mitocăniei, agresivităţii şi obrăzniciei Spânului, care, fiind sigur că statutul de nepot al împăratului Verde este definitiv, nici măcar nu mai încearcă să-şi ascundă provenienţa nativă inferioară, umilă.

Pe Harap-Alb îl ameninţă mereu şi mai ales de faţă cu martori, prin aceasta demonstrând cât de bine i se potriveşte lui însuşi zicala: „Să te ferească Dumnezeu, când prinde mămăliga coajă”. Porunca Spânului este urmată totdeauna de ameninţări cu moartea pentru fiul craiului, exprimate într-un limbaj vulgar: „Dar nu cumva să faci de alt fel, că nici în borta şoarecului nu eşti scăpat de mine”; „Şi nu cumva să faci de alt fel, că te-ai dus de pe faţa pământului”. Spânul este însă un rău necesar, după cum cugetă calul, cu înţelepciune: „Şi unii ca aceştia sunt trebuitori pe lume câteodată, pentru că fac pe oameni să prindă la minte...”.

Ca orice basm, Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă, este o specie epică de mare întindere, o naraţiune cu întâmplările verosimile şi fabuloase, a căror îmbinare compune principala categorie estetică proprie acestei creaţii epice, fantasticul. Personajele basmelor sunt fiinţe imaginare, înzestrate cu puteri supranaturale, ce întruchipează binele şi răul, din a căror confruntare iese învingător, întotdeauna, binele. Cadrul de desfăşurare a acţiunii este fantastic, alcătuit, de reguli, din lumea reali şi „tărâmul celalalt”, spaţiul mitologic fiind ilustrat prin cifre simbolice fi obiecte cu puteri magice.

Limbajul artistic al basmului Povestea lui Harap-Alb este presărat cu zicători, proverbe, şi fraze rimate, personajul vorbind limba moldovenească autentică, presărată cu regionalisme şi cuvinte (expresii) populare: „să-i văd când mi-oi vedea ceafa”, „Poftim, pungă, la masă, / Dacă ţi-ai adus de-acasă...”; „Poate că acesta-i vestitul Ochilă, frate cu Orbilă, văr primare cu Chiorilă, nepot de soră lui Pândilă, din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă, ori din târg de la Să-l-caţi, megieş cu Căutaţi şi de urmă nu-i mai daţi”.

Ion Creangă a ilustrat în opera sa propria experienţă de viaţă, pe care a povestit-o „sub formă de memorial; a învăluit-o în mit şi a sugrumat-o într-o experienţa fantastică, valabili pentru om în genere; şi el a luptat cu spânii, cu primejdiile şi nevoile, şi el s-a făcut frate cu dracul, ca să treacă punţile vieţii, iar nemurirea şi-a dobândit-o din apa vie şi apa moartă a creaţiei lui artistice.” (Pompiliu Constantinescu)

Check Also

Dan, căpitan de plai, de Vasile Alecsandri (comentariu literar)

Dan, căpitan de plai, de Vasile Alecsandri, este un poem a cărui primă ediţie a …

Moara cu noroc, de Ioan Slavici (comentariu literar)

Preliminarii Cele mai valoroase roade pe care le-a dat talentul de prozator al lui Ioan …

Fântâna dintre plopi, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar)

Povestirea este o specie a genului epic, în proză, o naraţiune subiectivizată, cu dimensiuni asemănătoare …

Malul Siretului, de Vasile Alecsandri (comentariu literar)

Vasile Alecsandri (1818-1890) se situează în fruntea poeţilor paşoptişti, pastelurile sale constituind primul moment de …

Sărmanul Dionis, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Preliminarii Comentariul nuvelei trebuie să pornească de la ideea că ne aflăm în prezenţa uneia …