Tag Archives: La ţigănci de Mircea Eliade

La ţigănci, de Mircea Eliade (comentariu literar)

Încercând o analiză sintetizatoare a nuvelisticii eliadeşti, Tudor Olteanu observa: „Proza lui Mircea Eliade nu este fantastică şi nici halucinantă în sensul obişnuit al cuvântului. Fantasticul la Eliade este necesar ca o premisă de viziune estetică; el nu provine din exuberanţa fanteziei, ci din chinul complex al cunoaşterii. Un fantastic firesc, asemănător basmelor sau legendelor, unde autenticul şi inautenticul fuzionează cu noi tâlcuri” (Surse ale nuvelisticii lui Mircea Eliade). De asemenea, în aceeaşi ecuaţie a fantasticului, criticul Dumitru Micu propune un sens general pentru toate nuvelele din această arie: „Pe felurite căi, unor inşi comuni li se relevă «sacrul». Respectivii …

Read More »