Tag Archives: Mihail Sadoveanu

Fântâna dintre plopi, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar)

Povestirea este o specie a genului epic, în proză, o naraţiune subiectivizată, cu dimensiuni asemănătoare nuvelei, în care este surprins un singur fapt epic. Povestitorul este implicat, de obicei, fie ca martor, fie ca personaj al întâmplărilor pe care le narează. Interesul nu se concentrează, ca în nuvelă, asupra personajului, ci asupra situaţiilor prezentate într-o manieră ritualică, de ceremonial. Ca formă structurantă, povestirea poate circula izolat, ca o unitate de sine stătătoare (Gala Galaction, Moara lui Călifar), sau în ramă, într-o schemă epică amplă, fiind inserate mai multe povestiri ce se generează reciproc, prin înlănţuire (Mihail Sadoveanu, Hanu Ancuţei). Povestirea …

Read More »

Fraţii Jderi, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar)

Cele trei secole ilustrate de proză istorică sadoveniană marchează zbuciumata istorie a Moldovei, capodopera acestui gen creator constituindu-l romanul Fraţii Jderi, de Mihail Sadoveanu, care evocă epoca de glorie a Moldovei în secolul al XV-lea. Romanul se compune din trei volume, fiecare purtând un titlul semnificativ pentru esenţa subiectului: Ucenicia lui Ionuţ (1935), Izvorul Alb (1936) şi Oamenii Măriei Sale (1942). Opera are în centru epoca de strălucire a domniei lui Ştefan cel Mare, cuprinsă în perioada 1469-1475, fiind prezentată de însuşi autorul ei cu subtitlul „roman istoric” şi este o epopee care reconstituie timpul şi atmosfera acestei perioade cu …

Read More »

Baltagul, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar)

Scriitorul şi opera În octombrie 1961, când Mihail Sadoveanu trecea în eternitate, scriitorul îşi însemnase popasul în veac, printr-o operă uriaşă şi monumentală (peste o sută de volume), în care Omul, Cosmosul şi Eternitatea se întâlnesc pretutindeni. Apărut în 1930, Baltagul este un roman polimorf, reunind mai multe tipuri romaneşti: baladesc, iniţiatic, mitic, filozofic, monografie a satului moldovenesc de munte şi epos al morţii mioritice. Formula estetică utilizată este realismul liric. Tema Tema romanului o constituie existenţa păstorească, pusă sub imperiul „rânduielii” şi neschimbată de sute de ani. În această lume, tradiţia şi ritualurile sunt legile nescrise ale comunităţii. • …

Read More »