Tag Archives: Nuvele

Moara cu noroc, de Ioan Slavici (comentariu literar)

Preliminarii Cele mai valoroase roade pe care le-a dat talentul de prozator al lui Ioan Slavici sunt cele din domeniul nuvelisticii. Nuvelele, apărute în şase volume, au contribuit la progresul literaturii române în direcţia oglindirii realiste a vieţii sociale, prin evocarea procesului de formare a micii burghezii rurale şi de pauperizare a populaţiei săteşti, prin crearea de personaje reprezentative, care întruchipează conflictele şi trăsăturile esenţiale ale acestei lumi. În nuvelele lui Slavici găsim, de asemenea, o reflectare amplă a vechilor rânduieli rurale, a obiceiurilor şi datinilor, a credinţelor şi superstiţiilor, a moralei şi a prejudecăţilor oamenilor simpli, un autentic tablou …

Read More »

Sărmanul Dionis, de Mihai Eminescu (comentariu literar)

Preliminarii Comentariul nuvelei trebuie să pornească de la ideea că ne aflăm în prezenţa uneia dintre cele mai originale (şi mai sintetizatoare) creaţii în proză ale poetului, implicând, în raport cu imperativele estetice ale vremii, contribuţii artistice inedite, cu nu mai puţin însemnate consecinţe asupra evoluţiei ulterioare a prozei româneşti. Asemenea altor compoziţii epice, nuvela Sărmanul Dionis este rezultatul contactelor nemijlocite pe care Mihai Eminescu le-a avut cu filozofia şi literatura europeană în perioada studiilor la Viena. Sărmanul Dionis, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar) – crispedia.ro De altfel, ea a şi fost redactată în capitala Austriei, cum reiese …

Read More »

Alexandru Lăpuşneanul, de Costache Negruzzi (comentariu literar)

Scriitorul şi opera Costache Negruzzi (1808-1868) a fost un reprezentant de seamă al generaţiei paşoptiste şi, în multe privinţe, un deschizător de drumuri în literatura română. Volumul Păcatele tinereţelor (1857) cuprinde o diversitate de specii şi formule literare: proză memorialistică (Cum am învăţat româneşte), nuvele romantice (Zoe), o poemă istorică (Aprodul Purice), satire (Reţetă), proză epistolară (Negru pe alb), schiţe de moravuri. În acest peisaj literar atât de bogat, nuvela Alexandru Lăpuşneanul ocupă un loc de excepţie: este prima nuvelă istorică din literatura română, deschizând seria scrierilor inspirate din trecut, de la Mihnea Vodă cel Rău (de Alexandru Odobescu) şi …

Read More »